Aktuāli«Atpakaļ

18-12-2015
Pansionāts

..."mazs brīdis pirms gaismas", ar šādiem dziesmas vārdiem tika uzsākts labdarības koncerts pansionātā "Jaunāmuiža". Tradīcijām, kuras nes gaismu, cerību un mieru cilvēku sirdīs, ir jābūt nemainīgām, tāpēc poļu biedrība "Rodacy" kopā ar vokālo ansambli "Malduguns" no Variešu pagasta 2015.gada 16.decembrī pulcināja uz labdarības koncertu kuplu apmeklētāju skaitu.

Sadarbība starp vokālajiem ansambļiem "Rodacy" un "Malduguns" izveidojas pateicoties abu vokālo ansambļu vadītajai Ivetai Bērziņai un, nenoliedzami bagātināja koncerta repertuāru. Skandējām latviešu un poļu tautasdziesmas un, protams, šim laikam tik ļoti atbilstošās Ziemassvētku dziesmas. Klusā lūgšanā vienojāmies Raimonda Paula dziesmā "Māte Marija". Savukārt biedrības "Rodacy" deju kolektīva izpildījumā varēja baudīt četras dejas. Nobeigumā koncertā iegūtajam sirdsmieram, pansionāta iemītnieki tika pacienāti ar saldumiem. Aizkustinoši bija vērot, ka beidzoties koncertam, cilvēki nesteidzās pamest savas vietas, bet ar aplausiem lūdza atgriezties koncerta sniedzējus zālē. Un, to izdarot, vienojāmies vēl vienā kopīgā dziesmā "Bēdu manu lielu bēdu". Koncerts tika realizēts projekta "Mantojums" ietvaros, ko atbalstīja Zemgales NVO un Kultūras ministrija.