Aktualności«Powrot

18-12-2015
Dom starca

..."krótka chwila przed światłem" - tymi słowami piosenki rozpoczął się koncert charytatywny w domu opieki "Jaunāmuiža". Tradycja, która przynosi światło, nadzieję i pokój do serc ludzi, musi być zachowana, więc Polskie Stowarzyszenie "Rodacy" wraz z zespołem wokalnym "Malduguns" z Varieszi dnia 16 grudnia 2015 r. zebrało na koncercie charytatywnym dużą publiczność.

Do współpracy zespołów wokalnych "Rodacy" i "Malduguns" doszło dzięki obu zespołom prowadzonym przez Ivetę Berzins, co niezaprzeczalnie wzbogaciło repertuar koncertowy. Śpiewali łotewskie i polskie pieśni ludowe i, oczywiście, najbardziej odpowiednie tym razem, kolędy. Cicha modlitwa zabrzmiała piosenką Raimondsa Paulsa "Matka Marija". Z kolei grupa taneczna Stowarzyszenia "Rodacy" cieszyła zebranych tańcem na cztery pary. Wreszcie, koncert dobiegł końca, a mieszkańcy domu opieki otrzymali słodycze. Dość zauważyć, że na koniec publiczność nie spieszyła się do opuszczenia swoich miejsc, ale oklaskami poprosiła o powrót wykonawców na scenę. W ten sposób zabrzmiał kolejny wspólny utwór: "Smutek, mój wielki smutek."(Bēdu manu, lielu bēdu) Koncert został zrealizowany w ramach projektu "Dziedzictwo", współfinansowanego przez centrum organizacji pozarządowych Zemgale i Ministerstwo Kultury Łotwy.