Mūsu projekti

  


  Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības   Mūžizglītības programmas līdzekļiem.

Projekts ""Mnożenie przez Dzielenie-Edukacja dla Integracji"(„Iegūstām daloties – mācības integrācijai”) " (EDI), tika īstenots ar partnerorganizācijām no 9 Eiropas Savienības valstīm. Tā mērķis ir palielināt neformālās pieaugušo izglītības efektivitāti Eiropas integrācijas vietējā līmenī: izmantojot ikdienas situācijās, ar kuram vienkāršie cilvēki sastopas darba vietās un aktivitātēs ārpus darba laikā. To mērķis ir novērst negatīvo attieksmi pret visām minoritātēm un neaizsargātām grupām, stereotipu un aizspriedumu veidiem, veicināt tādu uzvedību, kas balstās uz savstarpējo sapratni, akceptējot un respektējot atšķirības un atzīstot tiesības uz savu identitāti, kā rezultātā sasniedzām balstīto uz savstarpēju cieņu līdzāspastāvēšanu. Projekta īstenošana tādējādi palīdzēja samazināt nozīmīgas un plaši izplatītas problēmas, kas ar dažādu intensitāti rodas visā Eiropā, visās vecuma grupās un visās dzīves jomās, kuru avots ir zema sabiedrības izpratne, nezināšana un trūkumi elementārajā pilsoņu izglītībā.

Projekta mērķi tika sasniegti, pateicoties partneru dalīšanai ar savu pieredzi un labākas prakses piemēriem, sadarbību, jaunu risinājumu radīšanu un to izmantošanu izglītībā, tādējādi palielinot organizāciju kapacitāti. Tam kalpoja vizītes pie partneriem (10), konferences, semināri, diskusijas, tikšanās ar minoritātēm un cita veida izglītība, kopīga sagatavošana un piedalīšanos izglītības un integrācijas pasākumos , sadarbībā ar vietējām iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem. Informācija par projekta gaitu un darba rezultātiem gatavota un izplatīta sekojoši: fotoizstādes, video, bloga, mājas lapās, izveidota profila portālā FB, publikācijas „Integrācijas lekcijas”, kas apkopoja labākas prakses piemērus, apraksti par izglītības metodēm un formām, noderīgiem nākotnes lietotājiem, ceturkšņa izdevumi "biulEDIn", raksti portāla Link To Poland (vispasaules), vietējiem plašsaziņas līdzekļiem (internets, TV, radio, prese) un iesniegti 5 jauni projekti.