Projekts "Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča"«Atpakaļ

Saņem pateicību no Sabiedrības integrācijas fonda

Oktobra noslēguma nedēļā poļu biedrības “Rodacy” pārstāvji un projekta “Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča” dalībnieki apmeklēja Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) organizētu mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmas noslēguma pasākumu Rīgā, Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

Teicami pārstāvot projektā paveikto, jēkabpilieši kopā ar citām piecām biedrībām, kas līdzīgus projektus realizēja visā Latvijā, saņēma SIF pateicības vēstuli. “Vērojot jauniešu darbības prezentētajos projektu rezultātos, kā arī viņu sadarbību pasākuma laikā, man radās tā patīkamā sajūta, ka ar šādu jaunatni mūsu valsts nākotne ir drošās rokās,” raksta SIF Projektu konkursu nodaļas vadītāja Linda Mežviete.

Poļu biedrības projektā bija iesaistīti vairāk nekā 56 četru skolu jaunieši, kas strādāja septiņās darba grupās, savu darba grupu vadībā pētot septiņas dažādas ar poļiem Latvijā saistītas tēmas. Projektā bija iesaistīti jaunieši no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, 2., 3.vidusskolām un Ābeļu pamatskolas, projektam bija viens partneris – biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”. Jauniešu grupu pētījumu radošās prezentācijas varēja vērot arī Jēkabpilī 13.oktobrī, bet uz Rīgu devās 2.vidusskolas komanda “Jūras ērgļa draugi”, kuru vadīja 2.vidusskolas skolotāja Silvija Avišāne. Grupa bija pētījusi Atmodas laika sabiedriskās darbinieces, polietes Itas Kozakēvičas personības ietekmi poļu integrācijas procesos Latvijā.

Sekmīgi noslēdzoties programmai, SIF arī turpmāk plāno realizēt līdzīgu programmu Latvijas mazākumtautību biedrībām, kurās iesaistāmi gan valstī dzīvojošo mazākumtautību, gan latviešu jaunieši.

Arī biedrības “Rodacy” vadība atzīst, ka jaunieši veikuši aptverošu izpētes darbu un pateicas visiem, kas bija iesaistīti projekta realizēšanā. Projektu līdzfinansēja Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Agita Pleiko
Projekta vadītāja.

 

 

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmā uzsāk īstenot Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” projektu.

Sabiedrības integrācijas fonda padome ir apstiprinājusi programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" rezultātus. Projektus īstenos 6 biedrības, tajā skaitā Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” savu iniciatīvu “Piederības iedvesma Latvijas valstij. Ita Kozakeviča”.

Projekta ietvaros mazākumtautību biedrības un nodibinājumi īstenos projekta aktivitātes, kurās vienlaikus piedalīsies vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām. Biedrība “Rodacy” vienojusies, ka projektā piedalīsies jaunieši no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Ābeļu pamatskolas. Konkursa mērķis ir veicināt mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbību, kopīgi īstenojot dažādus projektus, piemēram, vērstus uz vienotu vēstures, kultūras un politisko norišu izpratni. Finansējums programmai tiek piešķirts no Sabiedrības integrācijas fonda administrētajiem valsts budžeta dotāciju līdzekļiem, šim gadam visu programmas projektu realizēšanai tie ir 30 000 EUR. Projektu īstenošanas periods ir no š.g. 15. maija līdz 31. oktobrim.

 

 

 

13.oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolas zālē notika mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmā īstenotā Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” projekta noslēguma pasākums.

Jaunieši septiņās darba grupās kopā ar savu grupu vadītājiem prezentēja vasaras sākumā uzsākto projektu “Piederības iedvesma Latvijas valstij. Ita Kozakeviča” Dažādu tautību jaunieši strādāja, pētot ar poļiem Latvijā saistītas tēmas. Izveidotos prezentācijas materiālus var aplūkot Brīvības ielā 45, 2.stāvā, poļu biedrības “Rodacy” telpās. Šeit ir apskatāma biedrības kopā ar jauniešiem veidotā izstāde par Itu Kozakēviču. Jauniešu izveidotie materiāli izstādi papildina.Jauniešu grupās sadarbojās latviešu un poļu, krievu, romu, baltkrievu tautību pārstāvji. Pētītas interesantas tēmas, piemēram, poļu izglītības iespējas Latvijā, atsevišķu poļu dzimtu saknes, ar Itas Kozakēvičas personību saistīti aspekti, poļu nozīme Latvijas valsts dibināšanā, poļu dalība brīvības cīņās Latgalē 1919.-1920.gados un citas.

Latvijas valsts budžeta finansētā programma
"Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"

Biedrības Rodacy projekts
Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča
Līguma Nr. 2017.LV/MTSP/02/01