Aktualności«Powrot

19-01-2017
„Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych w ramach projektu Erasmus+

1 grudnia ruszył projekt „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych w ramach projektu Erasmus+", który ZG PZKO realizuje wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu (WSB) w Dąbrowie Górniczej oraz polskimi organizacjami pozarządowymi na Litwie i Łotwie. Głównym celem projektu jest utworzenie platformy e-learningowej służącej do uzyskiwania i ponoszenia umiejętności w zakresie języka polskiego, technologii informatycznych i przedsiębiorczości. Utworzenie i zarządzanie platformą należy do zadań partnera wiodącego czyli WSB, natomiast pozostali partnerzy (w tym PZKO) powinni utworzyć zespół osób, które będą uczestniczyć w tworzeniu, obsługiwaniu i następnym szkoleniu członków swojej organizacji w zakresie korzystania z platformy.

Publikacja: http://pzko.cz/