Aktuāli«Atpakaļ

12-12-2016
UZŅEM VIESUS NO JAUNJELGAVAS NOVADA UN SVIN “MIĶEĻDIENU JĀKOBŠTATĀ”

Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy”, sagaidot Miķeļ-dienu, uzņēma viesus no Jaunjelgavas novada bied-rības "Staburags". Pasā-kums saucās “Miķeļdiena Jākobštatā” un tā bija viena no Kultūras ministrijas finansētā un Zemgales NVO centra sadarbībā ar Jē-kabpils NVO resursu centru administrētā biedrības “Ro-dacy” projekta “Poļi Zem-galē. Tagad un senatnē” aktivitātēm.

Par to, kā noritēja pasākums, stāsta biedrības “Rodacy”valdes loceklis Rihardss Barkovskis: “Saceptas plātsmaizes, pagatavots poļu tautas ēdiens "bigos".... . Bet sākums mūsu sadarbībai bija trīs gadus atpakaļ, kad Jaunjelgavas novadā reģistrēta biedrība vērsās pie jēkabpiliešiem ar lūgumu izpalīdzēt tulkošanā, jo brauc delegācija no Polijas. Toreiz pie viņiem braucu tulkot uz divām dienām. Pagāja daži gadi, un, meklējot sadarbības partnerus jaunajam Zemgales NVO un KM izsludinātajam projektu konkursam, atcerējos paziņu Ivetu no biedrības “Staburags”. Un tā mūsu biedrības satikās Jēkabpilī, svinot Mikeļdienu. Rīta pusē izstaigājām Mikeļdienas gadatirgu Krustpils saļiņā, baudījam tautas mūzikas koncertu, kurā jauku garastāvokli ar jokiem uzturēja pasākuma vadītāji. Jautras mūzikas ritmos daži ciemiņi no “Staburaga” devās padancot, bet pati Iveta izrādījās labākā mīklu atminētāja un par to saņēma balvu.

Pēc pasākuma saliņā dēvāmies uz biedrības telpām Brīvības ielā 45, kur stāstījām par Miķeļdienas svinēšanas tradīcijām Polijā un Baltijas valstīs, to izmaiņām laika gaitā. Sofija Podžuka pēc savām bērniības dienu atmiņām pastāstīja par rudens gadskārtu svētku ierašām Latgalē. Stāstu papildināja datorprezentācija. Pie reizes parādījām videofilmu par savu deju un vokālā ansambļa gaitām. Savukārt sadarbības partneri no “Staburaga” mums atveda slotu, grozu ar interesantu dārzeņu kolekciju, un, protams, stāstīja par Miķeļdienas izdarībām pie viņiem. Stāsts bija labi iestudēts, un tajā tika iesaistīti arī klātesošie.

Tā mēs uzzinājām viens par otru un arī par kaimiņu novada jauno draugu ieceri savos pasākumu plānos iesaistīt "savādākos poļus" no Jēkabpils. Jāpiebilst, ka pasākumā bija pieaicināts Jēkabpils NVO resursu centra valdes loceklis Aleksandrs Kalniņš, kurš profesionāli, bet vienkāršā un saprotamā valodā informēja par Jēkabpils nevalstisko organizāciju darbu dzīves kvalitātes uzlabošanā sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām”. “Novembrī dosimies atbildes vizītē pie biedrības “Staburags”, kur ne tikai svinēsim Mārtiņdienu, bet arī piedalīsimies klūgu pīšanas meistardarbnīcā "Dainas pinumi", sarunu noslēdzot, papildina R. Barkovskis.