Aktuāli«Atpakaļ

17-01-2016
Svētku noskaņas

Ša gada 9. janvārī Jēkabpils Tautas namā poļu biedrība „Rodacy” piedalījās sadraudzības koncertā „Svētku noskaņas” ar deju un dziesmu programmu „Mantojums”. Šo pasākumu organizēja Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”, un tajā ņēma dalību vietējie kolektīvi – Krustpils KN koris „Atvasara”, Jēkabpils Tautas nama Eiropas deju kolektīvs „Daugavietes”, poļu biedrība „Rodacy”, Jēkabpils ukraiņu biedrība „Javir” un senioru kopa „Bočiai” no Roķišķiem (Lietuva).

Savā uzvedumā „Mantojums” poļu biedrība „Rodacy” ar dziesmu un deju starpniecību vēstīja skatītājiem, par to, ka poļi Latvijā dzīvo jau vairākus gadsimtus. Tomēr Latvijā dzīvojošie poļi, kaut arī atstājuši savu etnisko dzimteni, turpina savu senču tradīcijas. Dzīvojot Latvijā poļu tautības pārstāvji, pārņēma arī savas jaunās dzimtenes tradīcijas un kultūru.

Dziesmu tradīcijas biedrības vokālais ansamblis prezentēja ar dziesmām: „Jada gosci, jada”(brauc ciemiņi, brauc), rituālu dziesmu , galda dziesmu. Kopā ar biedrības deju kolektīvu „Rosa” tika izpildīta deja un dziesma „Auga rūžeņa” poļu valodā. Šī dziesma ir piemērs tam, ka abu tautu – gan latviešu, gan poļu folklorā ir atrodams kaut kas kopīgs. Poļi Latvijā ir multikulturāla tauta, jo dzīvojot šajā valstī un piekopjot vietējās tradīcijas, cenšas saglabāt savu senču tradīciju mantojumu. Poļu biedrība „Rodacy” savā priekšnesumā dalījās ar Polijā esošo tradīciju lasīt „orācijas” – īpašus dzejoļus ar novēlējumiem. Koncerta noslēgumā visi kolektīvi kopīgi nodejoja jautro deju un pie tējas galda dziedāja „Kur tu teci gailīti mans”.