Aktuāli«Atpakaļ

29-09-2015
Notika radošā darbnīca „Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 29. septembrī notika Radošā darbnīca „Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana”. Radošo darbnīcu vadīja Aina Krastiņa.

Bibliotēkā regulāri tiek organizēti kultūrizglītojoši pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas sadarbībā ar ukraiņu un baltkrievu biedrībām. Bibliotēkai šogad pievienojās jauns sadarbības partneris - Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy”. Pirmais kopīgais pasākums bibliotēkā, kuru organizēja Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy” un Jēkabpils latviešu biedrība - radošā darbnīca „Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana”.

Radošā darbnīca ir viena no aktivitātēm poļu biedrības projekta “Mantojums” ietvaros. Atbalstu projektam biedrība guva Zemgales NVO konkursā. Radošās darbnīcas laikā tiks pētīts Krustpils novada tautas tērps, tā izmaiņas cauri laikam, darināšanas paņēmieni. Krustpils novada tautas tērpam ir elementu līdzība ar poļu tautas tērpu. Tāpat kā Latvijā arī Polijā ir daudzveidīgi novadu tautas tērpi. Piedaloties sadraudzības festivālos Polijā, biedrības “Rodacy” deju kolektīvs dejo arī latviešu tautas dejas.