Projekts Grundtvik

Mācību brauciens uz Poliju (Suvalki) 2013.gada oktobris.