Aktualności«Powrot

28-09-2021
XXV Festiwal Kultury Polskiej

11 wrzśnia 2021 roku na scenie Parku Miejskiego Ludza, gdzie zgromadziły się amatorskie grupy stowarzyszenia "Związek Polaków na Łorwie” po raz XXV odbył się festiwal kultury Polskiej.
Swoją obecnością zaszczycił festiwal Krzysztof Pokruszyński, szef Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Łotwie, I Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Ludza Ināra Silicka
Na rozpoczęcie Festiwalu wszystkich obecnych powitał  Prezes Głównego Zarządu „Związku Polaków na Łotwie”  P. Ryszard  Stankiewicz.
Stowarzyszenie „ Związek Polaków na Łotwie” liczy 11 oddziałów. 11 września na spotkanie byly przedstawiciele z 6 oddziałów. Działalność oddiziałów jest zróżnicowana, ale łaczy nas miłość do języka polskiego, polskiej kultury, tradycji  i propagowanie polskiej kultury.

Zdjęcie i tekst: H. Gonczarowa.