Aktualności«Powrot

31-10-2018
Przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Upowszechniającej

Przedstawiciele z Łotwy - z Jekabpils, Daugawpils, Rygi i Liepai jadą na konferencję w Cieszynie, zamykającą projekt "Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania dorosłych" 15 - 16.11. 2018 r.