Aktualności«Powrot

04-03-2015
Spotkanie w Wilnie

Na początku marca uczestniczyłem w spotkaniu partnerów projektu EDI w Wilnie. W pierwszym dniu spotkania odbyła się konferencja na temat mniejszości narodowych na Litwie i w Wilnie, zorganizowana przez "Uniwersytet Trzeciego Wieku", kierowany przez Ryszarda Kuźmę. Zostałem również poproszony o przygotowanie prezentacji na temat mniejszości narodowych w Jekabpilsie i na Łotwie. Pokazałem film z organizowanych przez nas imprez, przedstawiłem piosenki i tańce wykonane przez nas w ramach obchodów Dnia Niepodległości. Opowiedziałem też o organizacjach pozarządowych w Jekabpilsie. Drugiego dnia odbyła się wycieczka po Wilnie - wszędzie widoczne są polskie ślady - typowa architektura, domy, w których przez pewien czas pracowali znani pisarze i poeci. I nic dziwnego, do II wojny światowej Wilno było polskim miastem, mieszkało tam tylko 2 procent Litwinów. Emocjonalnie poruszajaca była wycieczka do Ponar - miejsca koło Wilna, w którym, jak na Łotwie w Rumbula, miała miejsce zbrodnia ludobójstwa - rozstrzelano około 70 tysięcy Żydów i 30 tysięcy Polaków. Zaimponował mi swym ogromem i pięknem zamek w Trokach. Poznałem historię Karaimow, którym Książę Witold wystawił przywilej, pozwalający osiedlić się w mieście. Teraz nadal w Trokach żyje około 70 rodzin karaimskich. Podczas spotkania omówiono też plany na przyszłość oraz możliwości udziału w nowym projekcie Erasmus +. Ryszard Barkowski.