Aktualności«Powrot

29-08-2015
Dozinki

Coroczny festiwal "Dožinki" stal obchodzony przez tradiocijnych piosenek i konkursach na najlepsze wyglądający stół z zbiorów jesienego ogrodka, smaczniejsze bekon i pyszny dżem. Na różnice i podobieństwa tych świąt powiedział rosyjski zespół piosenki "Baryna" i ukraińskiego Stowarzyszenia "Javir".