Aktualności«Powrot

22-05-2015
Bal Polski

Bal Polski poprzedziła prelekcja nauczyciela języka polskiego o tradycji polskich balów, prezesa Oddziału RODACY o balach polskich w Łatgalii, koleżanki Honczarowej o majówkach wiejskich w polskiej kulturze na Łatgalii. Później rozpoczął się bal od wykonania przez zespół wokalny RODACY wiązanki polskich pieśni, zatańczenia polskich tańców ludowych przez zespół taneczny RODACY, następnie swoje programy wokalne przedstawiły zespoły ukraiński, rosyjski, białoruski. Po zakończeniu części artystycznej zespół taneczny RODACY uczył wszystkich gości polskiego tańca - poloneza, odtańczonego wspólnie na koniec nauki. Następnie rozpoczął się bal, a w nim konkursy na uzupełnianie brakujących słów tekstów polskich pieśni (Słuchaczom są one znane, ponieważ wykonywaliśmy je i w czasie wcześniejszych koncertów, i w dniu balu), zabawy i inne konkursy.