Projekts "Grundtwiq"

   2015

Noslēdz projektu „Iegūstam daloties – mācības integrācijai”

„Grundtvig mācību partnerības” Programmā apmeklē Viļņu

   2014

Turpina projekta „Projekta „Iegūstam daloties – mācības integrācijai” ietvaros apmeklē Franciju

Turpina projekta „Iegūstam daloties – mācības integrācijai” aktivitātes

   2013

Projekta ietvaros apmeklē konferenci Ķelnē

„Rodacy” pirmais brauciens uz Suvalkiem